JOURNAL

Nike Basketball Kobe Bryant

Kobe 6 Protro "Grinch"

Kobe 6 Protro

"Grinch"

£304